9 Φεβ. 2019

Τηλεοπτικές άδειες, υγιής ενημέρωση και δημοκρατία

Η τηλεοπτική άδεια του κ. Μαρινάκη

(…πριν την παραχώρησή της)

H προκήρυξη δύο τηλεοπτικών αδειών πανελλήνιας εμβέλειας από το ΕΣΡ (Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο) βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και εξ όσων γνωρίζω δεν απομένει παρά η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της (μόνης) αίτησης που έχει υποβληθεί από την εταιρεία Alter Ego συμφερόντων Μαρινάκη, για να κριθεί εάν θα απονεμηθεί και προστεθεί 6η τηλεοπτική άδεια πανελλήνιας εμβέλειας στις 5 ήδη υπάρχουσες. (Τα κανάλια που σήμερα έχουν άδεια και εκπέμπουν πρόγραμμα σ’ όλη την Ελλάδα είναι: ΣΚΑΪ, ALPHA, ANT1, OPEN και STAR).

Το ΕΣΡ εμφανίζεται να έχει εφαρμόσει τον νόμο, σύμφωνα με τον οποίο εάν υποβληθεί αίτηση ενδιαφέροντος για την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας, το Συμβούλιο ως διαχειριστής εκπρόσωπος του δημόσιου συμφέροντος, θεματοφύλακας του δημόσιου πλούτου που αποτελούν οι τηλεοπτικές συχνότητες, προκηρύσσει τις τυχόν αδιάθετες από τις 7 συνολικά διαθέσιμες άδειες εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος πανελλήνιας εμβέλειας.

Είναι, όμως, νόμιμη η ενεργοποίηση της διαδικασίας προκήρυξης τηλεοπτικών αδειών πανελλήνιας εμβέλειας από το ΕΣΡ, κατόπιν υποβολής της συγκεκριμένης αίτησης, ή όχι; Μήπως, πριν την προκήρυξη, το ΕΣΡ όφειλε να έχει (προκαταρκτικά) ελέγξει τη νομιμότητα του δικαιώματος της συγκεκριμένης αιτούσας να ενεργοποιεί τη διαδικασία προκήρυξης, της οποίας επιθυμητή τελείωση είναι η αδειοδότηση;

Εδώ και μερικούς μήνες σε σχετικές αναφορές μου στο θέμα αυτό, είχα υποστηρίξει πως το ΕΣΡ έχει την υποχρέωση πριν προχωρήσει στην προκήρυξη να ελέγξει εάν έχει το νόμιμο δικαίωμα κάποιος που υποβάλλει αίτηση να ενεργοποιεί όλη αυτήν τη διαδικασία, ή όχι! Ο προκαταρκτικός αυτός έλεγχος, ισχυρίζομαι και σήμερα που έχει προκηρυχτεί ο διαγωνισμός από το ΕΣΡ για τις δύο διαθέσιμες αλλά αδιάθετες άδειες, ότι είναι αναγκαίος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει γίνει από το ΕΣΡ!

Γιατί είναι αναγκαίος αυτός ο έλεγχος; Και γιατί πρέπει να ασκείται προκαταρκτικά και πριν την προκήρυξη,  αφού -όπως θα μπορούσε να αντιτείνει κανένας- ο έλεγχος για την αιτούσα γίνεται ούτως ή άλλως κατά την καθ’ αυτό διαδικασία κρίσης της υποβληθείσας αίτησης, πριν απονεμηθεί οριστικά η άδεια;

Για 3 λόγους:

α. Διότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης που δρομολογεί η κατάθεση της αίτησης, πολύ εύκολα (και γενικώς μιλώντας πολύ πιθανόν, κατά την άποψή μου) θα μπορούσε να ήταν κίνηση καταχρηστικού χαρακτήρα, που υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνον για να διερευνηθεί από κάποιον ενδιαφερόμενο το επιχειρηματικό περιβάλλον στον συγκεκριμένο κλάδο. (Τυχόν αντίλογος επ’ αυτού, με το επιχείρημα ότι η αιτούσα την ώρα που καταθέτει την αίτηση καταθέτει και εγγυητική επιστολή 3,5 εκατ. ευρώ, και άρα έτσι διασφαλίζεται η γνησιότητα των εταιρικών προθέσεων και η ειλικρίνεια επιχειρηματικών κινήτρων του αιτούντος, νομίζω καταπίπτει, δεδομένης της σχετικώς εύκολης στη συνέχεια τυχόν σκόπιμης υπαναχώρησης για τυπικούς λόγους και απεμπλοκής από τη διαδικασία, με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στην εταιρεία που ενεργοποίησε τη διαδικασία της προκήρυξης. Υπάρχει ήδη σχετική εμπειρία, από την περίπτωση εταιρείας που υπέβαλε αίτηση όταν αρχικά προκηρύχτηκαν οι τηλεοπτικές άδειες πανελλήνιας εμβέλειας -διαδικασία, η οποία τελεσφόρησε  με την απονομή των  5 αδειών που προανέφερα- και επειδή κρίθηκε από το ΕΣΡ ότι δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου για να αποκτήσει άδεια, η εταιρεία αυτή αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διαδικασίας και της επεστράφη η εγγυητική επιστολή που είχε καταθέσει. Φυσικά, εδώ  δεν επρόκειτο για την περίπτωση καταχρηστικής ανάμιξης της ίδιας εταιρείας στη διαδικασία διεκδίκησης άδειας, αλλά η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στα χέρια της, που συνιστά νομικό προηγούμενο, αποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί αναλόγως να επιστραφούν τα 3,5 εκατ. ευρώ στην Alter Ego του κ. Μαρινάκη, αν υποθέσουμε ότι καταχρηστικά έκανε χρήση του δικαιώματός του να υποβάλλει οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο αίτηση, και το μόνο στο οποίο αποσκοπούσε ήταν να αποκαλυφθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στον κλάδο, και όχι να αποκτήσει άδεια).                

β. Διότι, η ίδια η διαδικασία προκήρυξης των εναπομενουσών αδειών, επηρεάζει συνολικά την συγκεκριμένη αγορά των μέσων ενημέρωσης και ως καθ’ όλα νόμιμη κατά τα άλλα παρέμβαση του δημοσίου στον κλάδο, πριν την ενεργοποίησή της θα ήταν σκόπιμη, κατόπιν υποβολής αιτήματος του ΕΣΡ, προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η έκδοση σχετικής γνωμοδότησης. Για να γίνει αντιληπτό τι λέγω, υπενθυμίζω ότι η Alter Ego είναι ιδιοκτήτρια εφημερίδων ευρείας επιρροής, καθημερινής και περιοδικής κυκλοφορίας, εφέρετο ως κατέχουσα ραδιοφωνικό σταθμό, και φυσικά δραστηριοποιείται στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Τούτων δοθέντων, δεν είναι αναγκαίο πριν ενεργοποιηθεί η διαδικασία προκήρυξης των 2 εναπομενουσών τηλεοπτικών αδειών να έχει με σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού διασαφηνιστεί ότι τυχόν τελική απονομή τηλεοπτικής άδειας πανελλήνιας εμβέλειας  στην Alter Ego, δεν θα παραβίαζε την ελευθερία της εν λόγω αγοράς των μέσων ενημέρωσης, ούτε θα κατέληγε στον σχηματισμό «δεσπόζουσα θέσης» για την ίδια εταιρεία; Κι αν τυχόν η εταιρεία αδειοδοτηθεί άνευ της αναγκαίας φρονώ αυτής γνωμοδότησης, και εκ των υστέρων προκύψει  η διαπίστωση σχηματισμού δεσπόζουσα θέσης της Alter Ego, τι θα πράξει το ΕΣΡ; Δεν θα όφειλε να έχει προκαταβολικά χειριστεί αυτό το λεπτότατο θέμα;   

γ. Διότι η Alter Ego δεν είναι άγνωστη στη ραδιοτηλεοπτική αγορά! Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μαρινάκης διεκδίκησε και κέρδισε ως πλειοδότης διαγωνισμού το 22,11% των μετοχών του MEGA, που «βγήκαν στο σφυρί», και τις οποίες ως τότε κατείχε ο ΔΟΛ. Με τις μετοχές του MEGA ανά χείρας ο κ. Μαρινάκης διά της Alter Ego δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτηση άδειας καναλιού πανελλήνιας εμβέλειας. Τώρα, διά της ίδιας εταιρείας διεκδικεί τέτοια άδεια. Διερωτώμαι, αν αυτή η άδεια τελικά παραχωρηθεί στην Alter Ego δεν θα νομιμοποιείται απολύτως η πρακτική να εξαγοράζονται επιχειρήσεις με χρέη, ο αγοραστής να τις αφήνει να κλείσουν αρνούμενος να αναλάβει τα επιχειρηματικά βάρη που φέρουν και στη συνέχεια να ανοίγεται από τον ίδιον επιχειρηματία  καινούρια «μπίζνα» στον ίδιον κλάδο ελεύθερη πλέον βαρών; Δεν αντιλαμβάνεται αυτόν το  κίνδυνο το ΕΣΡ; Ή απλώς τον παραβλέπει; Αυτό το σημείο θα μπορούσε (και θα έπρεπε) να έχει αντιμετωπιστεί προκαταβολικά, πριν το ΕΣΡ προχωρήσει στην προκήρυξη! Και με απόφασή του το ΕΣΡ (συμπεριλαμβανόμενης και μιας άλλης σχετικής γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τη στάση της Alter Ego στην υπόθεση του MEGA) όφειλε να έχει προδικαστικά αποφανθεί με την αναγκαία τεκμηρίωση δημοσίως ότι τέτοιος κίνδυνος δεν υφίσταται.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν το ΕΣΡ κακώς προχώρησε -όπως ισχυρίζομαι- στην  προκήρυξη πριν εκκαθαριστούν οι ασάφειες που προανέφερα, οφείλει να το κάνει έστω και τώρα. Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ότι υπάρχει ενδεχόμενο η Alter Ego του κ. Μαρινάκη να αδειοδοτηθεί για τηλεοπτικό κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας και όλα τα ανωτέρω να παραμένουν αναπάντητα.

 

 

 

Τελευταία σχόλια

11.09 | 11:45

Αυτονόητα πράγματα που τόσο απλά και κατανοητά παρουσιάζονται. Ελπίζω κάποια στιγμή η πλειονότητα των Ελλήνων να το κατανοήσει.

08.05 | 07:46

Εξαιρετικό.

23.01 | 09:13

Mου αρεσε η αναλυση σου Χριστο

30.11 | 15:57

Ενδιαφέρουσα προσέγγιση στηριγμένη σε πραγματικά γεγονότα

Κοινοποίηση σελίδας