11 Μαϊ. 2016

Τα σκόπιμα ψεύδη των σαμαρο-μητσοτακικών…

Crash test απόφασης eurogroup Νοεμβρίου 2012 - απόφασης eurogroup Μαΐου 2015

Συνεχίζεται αμετανοήτως η επιχειρηματολογία του ψεύδους, την οποία διακινεί η σαμαρο-μητσοτακική αξιωματική αντιπολίτευση, για να «αποδείξει» ότι η τελευταία απόφαση του eurogroup είναι χειρότερη από την προχθεσινή απόφαση του eurogroup σχετικά με το ζήτημα του χρέους. (Κι αφήνω κατά μέρος ότι η αξωματική αντιπολίτευση υπερασπίζεται το «έργο» της -εν προκειμένω την απόφαση του eurogroup για την Ελλάδα του Νοεμβρίου 2012-, …που, όμως, δεν είναι «έργο» της, αφού η κυβέρνηση Σαμαρά απέτυχε να εξασφαλίσει ό,τι είχε παραχωρηθεί!!! Μιλάμε, δηλαδή, για παράκρουση).

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι και άτομα που δεν συγκαταλέγονται στον σαμαρο-μητσοτακικό αμετανόητο μηχανισμό, προσχωρούν σ’ αυτήν την εκτίμηση (για λόγους πολιτικούς, ψυχολογικούς κ.λπ., λόγους που εν πάση περιπτώσει που δεν είναι της παρούσης…), και θέλω να πω τούτο: Δεν χρειάζεται να προσφεύγει κανένας στο ψεύδος για να αποδείξει πόσο κακός είναι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Τα έργα και οι ημέρες της σημερινής κυβέρνησης προσφέρουν πληθώρα ευκαιριών ενάσκησης κριτικής στην κυβέρνηση, όσο σκληρής επιθυμεί ο καθένας και για όποιον λόγο το κάνει, ανατρέχοντας στην αλήθεια! Αλλιώς, δεν απομένει παρά μόνον το πάθος του αυτοσκοπού διαφοροποίησης, πιθανότατα και έναντι εκείνου που μέχρι πρότινος υποστήριζε κάποιος και σήμερα αισθάνεται (δικαιότατα) προδoμένος από την αντιφατικότητα μεταξύ αντιπολιτευτικών λόγων και κυβερνητικών πράξεων. Όμως η πατρίδα στις δύσκολες σημερινές εποχές έχει χρείαν της αληθείας και όχι των ψευδών του πάθους…

Σε κάθε περίπτωση, όμως, επειδή, όμως, το ψεύδος των σαμαρο-μητσοτακικών έχει κοντά ποδάρια, και τα κείμενα είναι διαθέσιμα, ας ριξουμε μια συγκριτική ματιά:     

Νοέμβριος 2012 (απόφαση eurogroupγια την Ελλάδα – αναφορές στο χρέος): «…Το Eurogroup σημείωσε ότι το outlook για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το Μάρτιο του 2012, όταν ολοκληρώθηκε το δεύτερο πρόγραμμα, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών και των καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος.

Το Eurogroup έλαβε υπόψη του ότι η αναγκαία αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων και η συνεπαγόμενη μετάθεση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ από το 2014 στο 2016 απαιτεί μια πιο διευρυμένη αντίληψη της βιωσιμότητας του χρέους που θα περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα χρέους μεσοπρόθεσμα, εξομάλυνση του τρέχοντος χρηματοδοτικού “λόφου” μετά το 2020 και την χαλάρωση της χρηματοδότησης του…

… Το eurogroup είναι πεπεισμένο ότι συνολικά οι παραπάνω πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και τα κράτη μέλη θα φέρουν το χρέος της χώρας ξανά σε βιώσιμο επίπεδο στην τρέχουσα αλλά και την επόμενη δεκαετία και θα διευκολύνουν την σταδιακή επιστροφή στις αγορές.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα βοήθειας, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, χαμηλότερη συγχρηματοδότηση σε διαρθρωτικά κεφάλαια και/ή περαιτέρω μείωση επιτοκίων στα διμερή δάνεια (Greek Loan Facility) αν είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί επιπλέον αξιόπιστη και βιώσιμη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα φτάσει σε ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως οραματίζεται το υφιστάμενο Memorandum of Understanding (MoU), υπό την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής των όρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ το 2016 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει χρέος στο 175% του ΑΕΠ, το 2020 στο 124% του ΑΕΠ και το 2022 λόγο χρέους προς ΑΕΠ σημαντικά χαμηλότερο του 110%..

Μάιος 2015 (απόφαση eurogroup για την Ελλάδα – αναφορές στο χρέος):  «…Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Συνόδου Κορυφής και του Eurogroup το καλοκαίρι του 2015, η Ευρωομάδα είναι έτοιμη να εξετάσει, εάν είναι απαραίτητο, τα πιθανά πρόσθετα μέτρα για το χρέος, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες αναχρηματοδότησης της Ελλάδας θα διατηρούνται σε βιώσιμα επίπεδα μακροπρόθεσμα. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM, και θα εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, όταν θα έχουν εφαρμοστεί πλήρως όλα τα προαπαιτούμενα.

Το Eurogroup συμφωνεί με τις ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες αρχές για τα πιθανά πρόσθετα μέτρα σχετικά με το χρέος:

- διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές

- εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του χρέους

- παροχή κινήτρων για τη διαδικασία προσαρμογής της χώρας, ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος και

-ευελιξία για να διευκολυνθούν αβέβαιες εξελίξεις όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης και τα επιτόκια στο μέλλον.

Η Ευρωομάδα συμφωνεί επίσης να καθοριστεί ένας δείκτης αναφοράς για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με τον οποίο – με βάση το κεντρικό σενάριο της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους (DSA)- οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα πρέπει να παραμείνουν σε μια βιώσιμη πορεία.

Η Ευρωομάδα προβλέπει μια σταδιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία μια δέσμη μέτρων για το χρέος μπορεί να εφαρμόζεται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δείκτης για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και ο οποίος υπόκειται στους προκαθορισμένους όρους του προγράμματος του ESM. Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει ότι αποκλείεται το ονομαστικό κούρεμα του χρέους και ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται θα είναι εναρμονισμένα με την κείμενη νομοθεσία της ΕΕ και το νομικό πλαίσιο του ESM και του ΕΤΧΣ. Το Eurogroup θα εξετάσει:

-Βραχυπρόθεσμα: δυνατότητες να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση του χρέους στο πλαίσιο του προγράμματος

-Μεσοπρόθεσμα: Το Eurogroup ζητά από Euroworking Group να διερευνήσει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν είναι αναγκαίο στο τέλος του προγράμματος του ESM με την προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος του ESM καθώς επίσης και μέτρα, όπως τη χρήση των κερδών από τις αγορές των ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της SMP και ANF.

Μακροπρόθεσμα: To Eurogroup είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί και με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, να αξιολογήσει περαιτέρω στο τέλος του προγράμματος την ανάγκη για πιθανά πρόσθετα μέτρα για το χρέος ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παραμένουν σε βιώσιμη πορεία.

Τo Eurogroup δίνει εντολή στο Euroworking Group να εργαστεί περαιτέρω στα τεχνικά στοιχεία του πακέτου μέτρων για το χρέος και να εισηγηθεί στο επόμενο τακτικό Eurogroup στις 24 Μαίου…»

Υπογραμμίζω τις διαφορές:

- Το 2012 εκφραζόταν η «βεβαιότητα» ότι δεν θα χρειαστούν παρεμβάσεις, ενώ το 2015 δίνεται εντολή στο Euroworking Group να εργαστεί περαιτέρω στα τεχνικά στοιχεία του πακέτου  μέτρων για το χρέος και να εισηγηθεί στο επόμενο τακτικό Eurogroup στις 24 Μαίου

- Το 2102, εάν τελικά θα χρειαζόντουσαν παρεμβάσεις θα ήταν «…εξομάλυνση του τρέχοντος χρηματοδοτικού “λόφου” μετά το 2020…», ενώ το 2015 «…εξετάζονται δυνατότητες να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση του χρέους στο πλαίσιο του προγράμματος (δηλαδή έως το 2018)…

- Το 2012 ως προϋπόθεση για την συζήτηση σχετικά με το χρέος ετίθετο «…στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ από το 2014 στο 2016…», ενώ το 2016 τίθεται στόχος  3% του ΑΕΠ έως το 2018

- Το 2012 (αποκρατικοποιήσεις) η Eλλάδα θα μετέφερε στον λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους όλα τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις, τα επιδιωκόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και 30% του πλεονάζοντος πρωτογενούς πλεονάσματος, για την τήρηση της εξυπηρέτησης του χρέους σε τριμηνιαία βάση. Επίσης, η Ελλάδα θα ενισχύσει την διαφάνεια και θα προσφέρει πλήρη ex ante και ex post πληροφόρηση στους EFSF/ESM για της συναλλαγές στον ειδικό λογαριασμό…» και «…Το Eurogroup σημείωσε με ικανοποίηση ότι η αναθεώρηση των όρων περιλαμβάνει την υιοθέτηση νέων εργαλείων από την Ελλάδα για την ενίσχυση του προγράμματος, κυρίως μέσω μηχανισμών διόρθωσης για την εξασφάλιση των δημοσιονομικών στόχων και των στόχων για τις ιδιωτικοποιήσεις και μέσω αυστηρότερων κανόνων για την κατάρτιση και εποπτεία του προϋπολογισμού…», ενώ το 2015 «…Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του νέου προγράμματος του ESM. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup χαιρετίζει τη συμφωνία για την επικείμενη ψήφιση του νόμου για την ίδρυση του συμφωνηθέντος ελληνικού ταμείου ιδιωτικοποιήσεων και επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, ως μέρος των προαπαιτούμενων για την πρώτη αξιολόγηση. Το εποπτικό συμβούλιο του Ταμείου θα διοριστεί τον Ιούνιο του 2016 και το Ταμείο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το αργότερο τον Σεπτέμβριο…» και «…(η Ελλάδα θα θεσμοθετήσει) έναν πρόσθετο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα πρέπει να νομοθετηθεί για να εξασφαλιστεί ότι μια δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένων προκαθορισμένων μέτρων, θα εφαρμοστεί αυτόματα, μόλις υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις μη επίτευξης των ετήσιων στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρόγραμμα (3, 5% σε μεσοπρόθεσμη βάση). Εάν τα μέτρα λαμβάνονται με ένα προσωρινό χαρακτήρα, όταν ενεργοποιείται ο μηχανισμός, τότε τα μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τα έσοδα, θα τίθενται σε ισχύ το επόμενο έτος, ως μέρος της τακτικής διαδικασίας του προϋπολογισμού, προκειμένου να επαναφέρουν τον προϋπολογισμό σε σωστή τροχιά…»

- κ.λπ. κ.λπ. ….σταματώ εδώ, γιατί αυτά επαρκούν απολύτως!...

Ένα τελευταίο μόνον σημείο: Επειδή οι σαμαρο-μητσοτακικοί -στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι τα ψεύδη που επικαλούνται είναι η αλήθεια- έχουν επιστρατεύσει τον συμπληρωματικό μύθο ότι φταίει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την επιδείνωση των πραγμάτων από τη θαυμάσια θέση στην οποία είχαν αφήσει την Ελλάδα εκείνοι όταν έφυγαν, ας δούμε:

- 2012: «…Το Eurogroup σημείωσε ότι το outlook για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το Μάρτιο του 2012, όταν ολοκληρώθηκε το δεύτερο πρόγραμμα, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών και των καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος…», και

- 2015: …δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε επιδείνωση…

Επαναλαμβάνω: Η Ελλάδα έχει ανάγκη την αλήθεια και όχι τις σκοπιμότητες του ψεύδους!   

Τελευταία σχόλια

11.09 | 11:45

Αυτονόητα πράγματα που τόσο απλά και κατανοητά παρουσιάζονται. Ελπίζω κάποια στιγμή η πλειονότητα των Ελλήνων να το κατανοήσει.

08.05 | 07:46

Εξαιρετικό.

23.01 | 09:13

Mου αρεσε η αναλυση σου Χριστο

30.11 | 15:57

Ενδιαφέρουσα προσέγγιση στηριγμένη σε πραγματικά γεγονότα

Κοινοποίηση σελίδας