Ο αποστολέας σημειώνει: «Γράψε μου κανέν νέον Τριπόλεως. Δεν πιστεύω ότι θα έχεις αμφιβολίαν ότι είναι ωραία. Γεια σου, Γ. Σ. Χατζηγιάννης - Πειραιεύς τη 9/11/1907».
Στην πίσω όψη ο αποστολέας προσθέτει: «Αγαπητέ Γεώργιε, προ ημερών σοι έγραφον ότι επρόκειτο να έλθω αυτόθι τότε εν ετούτοις δεν ήτο αφορμή να διακόψεις την αλληλογραφίαν, λοιπόν ανεβλήθη η αυτόθι έλευσίς μου ένεκεν εργασιών τινών και έδει προ 5 ημερών εγκατεστάθην ενταύθα οριστικώς με ημερησίαν διαμονήν εδώ και νυκτερινήν εις Αθήνας, ώστε δύνασαι να επαναλάβεις αν θέλεις να έλθεις. Τώρα πλέον μη σκέπτεσαι ότι θα έλθεις ως παλαιώς, θα έλθεις ως αφέντης διότι θα δύναμαι να σε περιποιηθώ όπως πρέπει»

Ο αποστολέας σημειώνει: «Γράψε μου κανέν νέον Τριπόλεως. Δεν πιστεύω ότι θα έχεις αμφιβολίαν ότι είναι ωραία. Γεια σου, Γ. Σ. Χατζηγιάννης - Πειραιεύς τη 9/11/1907».
Στην πίσω όψη ο αποστολέας προσθέτει: «Αγαπητέ Γεώργιε, προ ημερών σοι έγραφον ότι επρόκειτο να έλθω αυτόθι τότε εν ετούτοις δεν ήτο αφορμή να διακόψεις την αλληλογραφίαν, λοιπόν ανεβλήθη η αυτόθι έλευσίς μου ένεκεν εργασιών τινών και έδει προ 5 ημερών εγκατεστάθην ενταύθα οριστικώς με ημερησίαν διαμονήν εδώ και νυκτερινήν εις Αθήνας, ώστε δύνασαι να επαναλάβεις αν θέλεις να έλθεις. Τώρα πλέον μη σκέπτεσαι ότι θα έλθεις ως παλαιώς, θα έλθεις ως αφέντης διότι θα δύναμαι να σε περιποιηθώ όπως πρέπει»

Τελευταία σχόλια

11.09 | 11:45

Αυτονόητα πράγματα που τόσο απλά και κατανοητά παρουσιάζονται. Ελπίζω κάποια στιγμή η πλειονότητα των Ελλήνων να το κατανοήσει.

08.05 | 07:46

Εξαιρετικό.

23.01 | 09:13

Mου αρεσε η αναλυση σου Χριστο

30.11 | 15:57

Ενδιαφέρουσα προσέγγιση στηριγμένη σε πραγματικά γεγονότα

Κοινοποίηση σελίδας