Έγχρωμη κάρτα, αποστολής 26ης Αυγούστου 1910. Τσα!... 
«Η κάρτα αυτή», ομολογεί η αποστολέας, «είναι γελοία, αλλά είναι εκλογή του Χατζηγιάννη. Επιφυλάσσομαι εγώ να σου στείλω πολύ καλυτέρας και πολύ ωραιοτέρας. Πόπη». Ο συναποστολέας Χατζηγιάννης, διερωτάται από κάτω με άλλον κοντυλοφόρο μπλε μελάνης: «Τότε διατί την θέλει; Εξ αυτού εξάγεται ότι όλας εγώ… (δυσανάγνωστο) …ευρέως άνευ εξόδων».
Στο πίσω μέρος της κάρτας, αρκετή γραφή: «Αγαπητή μου Πελαγία. Τι γίνεσαι; Σε πονούν ακόμη τα πόδια σου από τους αγώνας. Εμέ μου επέρασαν και ετοιμάζομαι δι’ άλλους. Να προπονηθείς διά το 2010. Εγώ ήρχισα από χθες. Εν πρώτοις αγωνίζομαι εις τα να μαζεύω τα υαλικά του buffe! Και κατόπιν εις τα άλλα αγωνίσματα». Και πιο πάνω αναφέρεται: «Τα δέοντα εις την μαμά σου! Σε φιλώ πολύ πολύ η φίλη σου Πόπη». Η παραλήπτρια αναφέρεται ως «Melle Πελαγίαν Δαρρωνά». Γραμματόσημο 5 λεπτών.

Έγχρωμη κάρτα, αποστολής 26ης Αυγούστου 1910. Τσα!...
«Η κάρτα αυτή», ομολογεί η αποστολέας, «είναι γελοία, αλλά είναι εκλογή του Χατζηγιάννη. Επιφυλάσσομαι εγώ να σου στείλω πολύ καλυτέρας και πολύ ωραιοτέρας. Πόπη». Ο συναποστολέας Χατζηγιάννης, διερωτάται από κάτω με άλλον κοντυλοφόρο μπλε μελάνης: «Τότε διατί την θέλει; Εξ αυτού εξάγεται ότι όλας εγώ… (δυσανάγνωστο) …ευρέως άνευ εξόδων».
Στο πίσω μέρος της κάρτας, αρκετή γραφή: «Αγαπητή μου Πελαγία. Τι γίνεσαι; Σε πονούν ακόμη τα πόδια σου από τους αγώνας. Εμέ μου επέρασαν και ετοιμάζομαι δι’ άλλους. Να προπονηθείς διά το 2010. Εγώ ήρχισα από χθες. Εν πρώτοις αγωνίζομαι εις τα να μαζεύω τα υαλικά του buffe! Και κατόπιν εις τα άλλα αγωνίσματα». Και πιο πάνω αναφέρεται: «Τα δέοντα εις την μαμά σου! Σε φιλώ πολύ πολύ η φίλη σου Πόπη». Η παραλήπτρια αναφέρεται ως «Melle Πελαγίαν Δαρρωνά». Γραμματόσημο 5 λεπτών.

Τελευταία σχόλια

11.09 | 11:45

Αυτονόητα πράγματα που τόσο απλά και κατανοητά παρουσιάζονται. Ελπίζω κάποια στιγμή η πλειονότητα των Ελλήνων να το κατανοήσει.

08.05 | 07:46

Εξαιρετικό.

23.01 | 09:13

Mου αρεσε η αναλυση σου Χριστο

30.11 | 15:57

Ενδιαφέρουσα προσέγγιση στηριγμένη σε πραγματικά γεγονότα

Κοινοποίηση σελίδας